Documente

Regulamentul Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învățământ preuniversitar şi preşcolar subordonate DGETS din municipiul Chişinău

Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Fişa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Registrul psihologului

Planul de activitate a serviciului de asistenţă socio-psihologică în anul de studii 2016-2017

Subiecte obligatorii pentru activitatea de psihoprofilaxie, anul de studii 2016-2017

Ordinul nr. 235 din 25 martie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

Ordinul nr.1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

Planul de activitate al serviciului de asistență psihologică (model, Prezentare PPP)