Reuniunea metodică a psihologilor școlari din mun. Chișinău – SPC

Reuniunea metodică a psihologilor școlari din mun. Chișinău

Pe data de 6 septembrie 2018 în sala de ședințe a DGECTS Chișinău s-a desfășurat reuniunea metodică a psihologilor școlari din instituțiile de învățământ ale municipiului Chișinău. Ședința a fost moderată de șefa CPSP Gorea Svetlana, care a venit cu un mesaj de salut și a prezentat oaspeții prezenți la eveniment.

Temele prezentate au fost diverse atât ca tematică, cât și ca specialiști și domenii.

Arcadie Astrahan, director programe de sănătate mintală, sectorul Botanica, a prezentat Mecanismul multidisciplinar comunitar de asistență a copilului în situație de risc, punând în discuție legislația RM, noțiunile-cheie din domeniu și avantajele conlucrării specialiștilor din diverse domenii pentru asigurarea asistenței copiilor cu CES. Dr Ana Gavriliuc,  lector universitar, în contextul incluziunii școlare a vorbit despre Aspectele psihologice în lucrul cu copiii cu necesități speciale.

Dr Ludmila Moisei, psiholog în LT „Alexei Mateevici” a prezentat aspecte teoretice ale Sindromului epuizării profesionale, venind și cu o listă de soluții și tehnici atât de prevenire a epuizării profesionale, cât și de învingere a sindromului. De asemenea, câteva Tehnici de depășire a arderii profesionale a propus Dr Elena Bîceva, lector universitar.

Șefa CPSP, Gorea Svetlana, a prezentat raportul de activitate a serviciului psihologic Realizările serviciului psihologic municipal în anul de studii 2017-2018. Perspective pentru anul de studii 2018-19. Au fost specificate rezultatele activității psihologilor școlari și punctate lista direcțiilor de activitate în noul an de studii. Inga Voroniuc, psiholog în LT „Miguel deServantes” a prezentat modificările realizate în documentația psihologului școlar ca urmare a aprobării Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii psihologului în instituţiile de învăţământ general. Despre Experiența tânărului specialist, așteptări și realitate a vorbit Svetlana Ciobanu, psiholog în LT „Traian”. Iar Golovei Lilia, psiholog în gimnaziul „Galata” a venit cu o listă de noutăți editoriale, ce ar putea eficientiza activitatea psihologului școlar.

 

 

Leave a Reply