Copiii din grupul de risc în viziunea psihologilor și directorilor – SPC

Copiii din grupul de risc în viziunea psihologilor și directorilor

Pe data de 3 mai 2018 Centrul psiho-socio-pedagogic Chișinău a organizat masa rotundă, în cadrul căreia a fost discutată problema copiilor din grupul de risc. Invitații (Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Consiliul metodical psihologilor, psihologi și directori din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) au analizat multiaspectual copiii din grupul de risc, asemănările și diferențele clasificării acestei categorii de copii de către serviciul psihologic și directorii-adjuncți pentru educație, au venit cu propuneri ce au avut ca scop ajustarea activității psihologice și educaționale în mun. Chișinău.

Moderatorul mesei rotunde, d. Gorea Svetlana, șef CPSP, Chișinău, a subliniat rolul serviciului psihologic în identificarea copiilor din grupul de risc și necesitatea ajustării activității serviciului psihologic și al directorilor-adjuncți pentru educație cu scopul de a elimina dublarea activității și de a le racorda la necesitățile, în primul rând, al copiilor din grupul de risc.

D. Nazaria Svetlana, specialist principal, metodist, DGETS, a vorbit despre rolul directorilor-adjuncți pentru educație în identificarea copiilor din grupul de risc. A enumerat categoriile de familii ce cad sub incidența riscului. În fiecare instituție de învățământ activează Comisia cu privire la drepturile copiilor, care coordonează activitatea cadrelor didactice în prevenirea și sesizarea cazurilor de violență, abuz, neglijare a copiilor, soluționarea conflictelor școlare etc. Fiecare diriginte este obligat să raporteze la ședințele comisiei cazurile, în care sunt lezate drepturile copilului, iar în cazul unor conflicte să discute fiecare caz în lipsa copilului. Comisia are rolul de a aduna la o masă rotundă administrația școlii, cadrele didactice, dirigintele și părinții, pentru a găsi soluțiile cele mai eficiente pentru asigurarea condițiilor de protecție a copilului și ameliorare a situațiilor de conflict. Se recomandă organizarea a ședințelor tematice cu părinții (4-5 pe an), în cadrul cărora să se discute diverse aspecte ale educației corecte ale copiilor.

D. Berezovschi  Nelly, director, IPLT „Mihai Viteazul”, a enumerat practicile bune din cadrul instituției, pe care o conduce, care asigură protejarea copiilor în liceu și crearea unor relații eficiente cu părinții. Elevii din liceu își notează temele și fac notițe în agende personalizate, create de cadrele didactice. Pentru fiecare săptămână a fost selectat un mottou, la care lucrează elevii toată săptămâna. Ultima pagină conține o diplomă și la sfârșit de an dirigintele are ca sarcină să completeze această diplomă cu domeniul în care copilul a fost cel mai bun. În liceu activează Consiliul liceal, care organizează diverse activități ce au menirea de a uni eforturile familiei și școlii în educația elevilor. Toate situațiile neobișnuite sunt înregistrate în Registrul administratorului de serviciu – un instrument, care le permite nu doar să ducă evidența, dar și să soluționeze rapid toate problemele, ce pot apărea peparcursul zilei. Părinții sunt invitați să facă serviciu o zi în școală, ceea ce îi face să-și schimbe atitudinea critică față de cadrele didactice. Iar pentru a asigura durabilitatea, viitorii diriginți de clasă asistă la diverse activități curriculare și extracurriculare în clasele a 4-a.

D. Maximenco Lilia, șef adjunct CPSP, a propus spre discuție lista copiilor din grupul de risc care trebuie să fie în vizorul psihologului școlar. Abordarea teoretică a problemei copiilor din grupul de risc a fost prezentată de  Moisei Ludmila, psiholog, IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova (Grupul de risc).

D. Bîtcă Viorica, directul IPLT „C.Negruzzi” a menționat că practic toți elevii, dacă ne ținem de nomenclator, pot fi înscriși în lista grupului de risc, dar nu toți necesită asistență. De aceea este necesar de a introduce noțiunea de grup de risc funcțional în care să fie incluși doar cei care, cu adevărat, au nevoie de atenție sporită și susținere.

La final d. Gorea Svetlana a propus psihologilor ca până la 8 iunie să vină cu propuneri cu privire la ajustarea ca formă și conținut al Registrului de evidență a copiilor din grupul de risc, pentru a face modificările de rigoare și de a-l înainta organelor de decizie și partenerilor sociali.

Foto

Leave a Reply